Visualització de contingut web

Estudis en matèria de Violència de Gènere

Estudi sobre el Temps que Tarden les Dones Víctimes de Violència de Gènere a Verbalitzar la seua Situació

 

Aquest estudi tracta d'analitzar el temps que tarden les dones víctimes de violència de gènere  a verbalitzar la seua situació, ja siga sol·licitant suport i assessorament en un servei especialitzat d'atenció a víctimes de violència de gènere i/o denunciant formalment dita situació, des del moment que comencen a patir maltractaments. A través d'aquesta variable "temps emprat" es pretenen analitzar els factors copartícips en aquest comportament/decisió, amb la finalitat de poder dissenyar mesures i actuacions que impulsen a les víctimes a verbalitzar la seua situació de manera més ràpida i immediata, entenent que, amb això, es disminuiran les conseqüències i seqüeles en tots els aspectes de la seua vida, així com en les dels seus fills i filles exposats directa o indirectament a la mateixa i, per tant, també víctimes.

Material: Violència de Gènere

Autoria: Delegació del Govern per a la Violència de Gènere. Aquest informe ha sigut realitzat per per la Fundació Igual a Igual (Ana Gómez Plaza (Coordinadora), Sandra *Villajos Pozuelo, Lucía *Candeira d'Andrés i *Ayin Hernández Gómez).

Edició: Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat. Centre de Publicacions.