Visualització de contingut web

El dret a l'assistència social integral

Per a fer real el seu dret a l'assistència social integral, les dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles menors tenen dret a servicis socials de:

  • atenció

  • emergència

  • suport i acollida

  • recuperació integral

 

La finalitat d'estos servicis és donar cobertura a les necessitats derivades de la situació de violència en què es trobava la víctima abans de patir-la o, almenys, pal·liar els seus efectes.

 

A través d'estos servicis es fa possible que les dones:

  • reben assessorament sobre les actuacions que poden emprendre i els seus drets.

  • coneguen els servicis a què poden dirigir-se per a demanar assistència material, mèdica, psicològica i social.

  • accedisquen als diferents recursos d'allotjament (emergència, acollida temporal, centres tutelats, etc.) en els quals està garantida la seua seguretat i cobertes les necessitats bàsiques.

  • recuperen la seua salut.

  • aconseguisquen la seua formació, inserció o reinserció laboral, i reben suport psicosocial al llarg de tot l'itinerari de recuperació integral.

 

El dret a l'assistència social integral es reconeix també als menors que viuen en entorns familiars on hi ha violència de gènere.

Els servicis socials han de disposar d'un nombre suficient de places previstes per als fills i les filles, i personal amb formació específica en la seua atenció, per tal de previndre i evitar eficaçment les situacions que puguen comportar-los danys psíquics i físics.