Visualització de contingut web

Publicacions

PLA DE MESURES DEL GOVERN VALENCIÀ PER A COMBATRE LA VIOLÈNCIA QUE S'EXERCIX CONTRA LES DONES 2010-2013

El Pla de Mesures del Govern Valencià per a Combatre la Violència que s'Exercix contra les Dones, que va finalitzar la seua vigència en l'exercici 2008, es va configurar en línies generals com un pla integrat i transversal on es requeria la participació de les diferents conselleries implicades, per tal d'articular una sèrie de mesures que oferiren una resposta integral al problema de la violència que patix un nombre significatiu de població femenina de la nostra comunitat.

Finalitzat el seu període de vigència, i com que la Universitat de València durant l'exercici 2009 ha presentat l'informe d'avaluació externa d'este, cal l'aprovació d'un nou Pla del Consell per a Combatre la Violència que s'Exercix contra les Dones la vigència del qual comprendrà el període 2010-2013.

Així, en compliment del que disposa el Decret del Consell 52/2004, de 2 d'abril, pel qual es va crear el Fòrum de la Comunitat contra la Violència de Gènere i Persones Dependents en l'Àmbit de la Família, en la redacció donada pel Decret del Consell 94/2009, de 10 de juliol, el Fòrum es va reunir el 5 de juliol de 2010 per a abordar el disseny i l'elaboració del nou Pla 2010-2013. Posteriorment, es va acordar elevar l'esborrany definitiu a la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana, que té, entre altres funcions, l'impuls i el seguiment del pla.

El nou pla donarà continuïtat al compromís del Consell per a eradicar la violència de gènere patida per un nombre molt significatiu de dones en la nostra comunitat, l'impuls, el seguiment, i l'avaluació del qual correspondrà a la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana, tal com s'establix en el Decret 208/2009, de 13 de novembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 143/2002, de 3 de setembre, del Consell, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per a Combatre la Violència Domèstica a la Comunitat Valenciana.

 


BIBLIOTECA I CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

Catàleg disponible d'estudis, publicacions i monografies específiques en Violència de Gènere en la Biblioteca de la Dóna

 

Direcció General de l'Institut de les Dones i per la Igualtat de Gènere.

A València

Tlf.: 961 24 75 74 /FAX 961 24 75 55

C/ Nàquera, 9 - 46003. Valencia.

 

A Castelló

Tel.: 964 22 80 14 /FAX 964 23 95 67

C/ Ensenyament, 10 - 12001 Castelló

 

A Alacant

Tel.: 965 24 25 61

Avda. Oscar Esplá, 35 entresuelo - 03007  Alicante

 

HORARI:

De dilluns a divendres, de 9 a 14h.

Vesprades, consultar amb cada centre.