Visualització de contingut web

Pacte Empresarial Valencià

Contra la Violència sobre la Dona

Contra la Violencia sobre la Mujer

 

 

La Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana, arreplega en l'article 2.1 que "la Generalitat promourà l'establiment d'acords i convenis amb empreses, associacions empresarials i organitzacions sindicals, així com amb les administracions locals i institucions públiques, entre els fins de les quals es preveja la contractació preferent o la inclusió en els programes d'inserció laboral que elaboren, de les dones víctimes de violència.

El president de la Generalitat va presentar, el 23 de novembre de 2012, el PACTE EMPRESARIAL VALENCIÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA, i va fer conéixer, entre altres accions, el compromís adquirit per la Generalitat de col·laboració amb les empreses en l'impuls i desenrotllament de mesures de sensibilització, particularment en l'entorn laboral, facilitant material informatiu sobre els drets de les dones víctimes de violència, així com el compromís adquirit per les 57 empreses adherides d'informar dels llocs de treball vacants que hi haguera, i afavorir en tot moment la inserció sociolaboral de les dones víctimes.

EMPRESES ADHERIDES

ACADEMIA BETA
ADAMS
ADECCO
AIDO-OPTICA
ALENTIS
ALIAS GROUP
ANECOOP S. COOP
APEHA
GROUPE-CARREFOUR
CENTRO FORMACION GARCIA IBAÑEZ S.L
CENTRO FORMACION RODRIGO GIORGIETA
CIERVAL
CLECE
COLEBEGA S.A
CONHOSTUR
CONSUM
CONVEGA
CYES
DIAGRAMA
DISPROMERCH
DRF.SCHNEIDER
ELISA PERIS DESPACHO PROFESIONAL, S.L.
EMO - especialidades médico ortopédicas, SL
ENCAMINA
EULEN
FORD ESPAÑA
FORINSA
GESMED
GESTION SERVICIOS PATERNA S.L.U
GH (ELECTROTERMIA, S.L.)
GRUPO ALACANT
GRUPO ERATEMA
GRUPO MONCADA  CUATRO S.L
HOSBEC
INCOSA MEDITERRANEOS.L
INTEGRAS TU ALANNA
ITALENTO
ITENE
MARAZZI IBERIA
MARTINEZ LORIENTE
MERCADONA
MEYDIS S.L
MOVISALER GRUPO
NASAI URBAN S.L
OLIOLI Biodinámico SL
ORIZON
PIKOLINOS
RIBSMEDITERRANEA.SL TONY ROMAS
ROSA ROMERO E HIJOS
S2GRUPO
S.P.B
SACAPUNTAS
SADA
SAN LUCAR FRUIT S.L
SEALED AIR BUÑOL, S.L.U.
SERCOVAL-POVINET
Servicios TELEASISTENCIA, S.A
TISSAT